På gång

I maj 2021 lämnade föreningen in en byggnadsplan för ett 30-tal nya p-platser på baksidan av 31-37. Ett projekt som klubbades igenom på årsmötet i oktober 2020. I skrivande stund i slutet av september har byggnadsnämnden fortfarande inte avhörts.