Uthyrning i andra hand

Viktig info till dig som tänker upplåta/hyra ut i andrahand

Du måste alltid ansöka hos Nackspegelns styrelse om att få hyra ut eller upplåta din lägenhet i de fall du inte själv bor kvar i lägenheten.

Det gäller även vid korttidsuthyrning, exempelvis via Airbnb eller vid tillfälligt byte av bostäder. Är ni fler delägare av bostadsrätten ska alla underteckna ansökan. Blankett beställer du av styrelsen.

OBS.  Som uthyrare kommer föreningen att debitera dig en årlig avgift om 3000 kronor. Generellt gäller regeln att föreningen beviljar andrahandsuthyrning för högst ett år i taget och vid förlängning för maximalt ytterligare ett år.

Uppgifterna om andrahandshyresgästen måste anges i ansökan. Byter du hyresgäst under den ansökta tiden, måste du maila styrelsen uppgifterna på den nya hyresgästen.

Vid korttidsuthyrning/byte, debiteras en schablonavgift på 500 kronor och gäller under en period på maximalt två månader.

I de fall som korttidsuthyrningen avser uthyrning via förmedlare typ airbnb ska detta anges särskilt eftersom det inte går att namnge någon/några hyresgäster på förhand. Den tänkta uthyrningsperioden måste dock hålla sig inom tvåmånadersgränsen.

Ansvaret för uthyrningen/upplåtelsen ligger på dig som ägare till bostadsrätten eller med förstahandskontrakt på en hyresrätt. Kommer det in några klagomål på din hyresgäst är det du som ytterst får svara för det.

Du som uthyrare har också ansvaret för att avgifterna/hyran betalas i tid.

Så till besittningsskyddet! Äger du en bostadsrätt behöver du inte längre avtala bort besittningsskyddet för den person du ska hyra ut till. Från första februari 2013 gäller en ny lag (2012:978) Lagen om uthyrning av privatbostad. Mer info finns på Hyresnämndens hemsida:

http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Besittningsskydd/

Hyr du däremot lägenheten av brf. Nackspegeln genom ett förstahandskontrakt gäller dock de vanliga reglerna för besittningsskydd. Om din andrahandshyresgäst bor i din hyreslägenhet minst två år i följd, måste du avtala bort besittningsskyddet. Enklast är att tidsbegränsa avtalet och samtidigt säga upp det till slutdatumet. Mer info på Hyresnämndens hemsida (länk se ovan)

Viktigt om försäkringen! Alla ägare av en bostadsrätt ska ha en hemförsäkring med så kallat bostadsrättstillägg. Vilket vi förutsätter att du har, annars ordna det kvickt!

En vanlig hemförsäkring täcker nämligen bara lösöre och inte fasta köksskåp och ytskikt på golv, väggar och tak. Kolla med ditt försäkringsbolag att inte bostadsrättstillägget är kopplat till att du bor i lägenheten. I annat fall gäller det inte om din hyresgäst exempelvis skulle skada golvet eller köksskåpen. Ta också reda på vilka villkor som gäller vid korttidsuthyrningar.

Har du frågor kan du kontakta styrelsen på 0705-308 887 eller via mail styrelsen@nackspegeln.se